Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1204 2017-10-25
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO 2010–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ATNAUJINIMO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO 2010–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ATNAUJINIMO TVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 25 d.   Nr. 1-1204

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 40 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Vilniaus miesto 2010–2020 metų strateginio plėtros plano atnaujinimą (pridedama).

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-1204 - DĖL VILNIAUS MIESTO 2010–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ATNAUJINIMO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
1-1204 - DĖL VILNIAUS MIESTO 2010–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ATNAUJINIMO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią