Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1317 2018-01-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ IR SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ IR SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 17 d.   Nr. 1-1317

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 35 ir 351 straipsniais, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatus;

1.2. Seniūnaičių sueigos nuostatus.

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. 1-891 „Dėl Seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo ir Seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“ 1.2 punktą.

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-1317 - DĖL IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ IR SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
1-1317 - DĖL IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ IR SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią