Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-2000/18(2.1.1E-TD2) 2018-06-08
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL MAKSIMALAUS VAIKŲ SKAIČIAUS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖJE NUSTATYMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL MAKSIMALAUS VAIKŲ SKAIČIAUS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO GRUPĖJE NUSTATYMO

 

2018 m. birželio 8 d.   Nr. 30- 2000/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 191 punktu:

1. N u s t a t a u maksimalų 25 vaikų skaičių neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimo grupėje.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2018 m. birželio 8 d.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

 pavaduojantis Administracijos direktorių,                                                                    Julius Morkūnas

______________

 

 

Į pradžią