Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-144 2015-08-26
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS - ATLEIDIMO IŠ DARBO SKYRIMO VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS DIREKTORIUI HENRIKUI ULEVIČIUI

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS - ATLEIDIMO IŠ DARBO SKYRIMO VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS DIREKTORIUI H. U.

 

2015 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 1-144

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio
6 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 4 d. sprendimu
Nr. 1-682 patvirtintų Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės įstatų 18.5 punktu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 2 punktu, 234 straipsniu, 235 straipsnio 2 dalies 11 punktu,  237 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir atsižvelgdama į Personalo departamento 2015 m. rugpjūčio 21 d. Tyrimo dėl H. U. darbo drausmės pažeidimo išvadą Nr. A164-93/15(3.4.53-PD3), Vilniaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. kad H. U. iš viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktoriaus pareigų atleidžiamas šalių susitarimu nuo 2015 m. rugpjūčio 26 d., taikant Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1796-727/2016  patvirtintas taikos sutarties sąlygas.

2016 m. vasario 3 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-330 redakcija

 

2. Atleisti H. U. 2015 m. rugpjūčio 26 d. iš viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktoriaus pareigų, išmokant jam priklausantį darbo užmokestį ir kompensaciją už neišnaudotas kasmetines atostogas. H. U. susirgus ar atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių jis negalėtų būti atleidžiamas 2015 m. rugpjūčio 26 d., atleidimo datą perkelti į kitą dieną po šių aplinkybių pasibaigimo.

3. Įgalioti Vilniaus miesto savivaldybės merą:

3.1. nutraukti darbo sutartį su H. U.

3.2. sudaryti viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės reikalų perdavimo komisiją.

4. Atšaukti iš priverstinės prastovos viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktorių N. M. nuo 2015 m. rugpjūčio 27 d.

 

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA - SPRENDIMAS - 1-330 - 2016-02-03
DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARČIAI IR TARYBOS 2015-08-26 SPRENDIMO NR. 1-144 ,,DĖL DRAUSMINĖS NUOBAUDOS – ATLEIDIMO IŠ DARBO SKYRIMO VŠĮ VILNIAUS MIESTO KLINIKINĖS LIGONINĖS DIREKTORIUI HENRIKUI ULEVIČIUI“ PAKEITIMO
Į pradžią