Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: 40
Rasta dokumentų: 113 Rodyti po:
1. DĖL TARYBOS 2017-02-01 SPRENDIMO NR. 1-818 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“
2. DĖL UAB „VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA“ ĮSTATINIO KAPITALO PADIDINIMO
3. DĖL UAB „VILNIAUS VYSTYMO KOMPANIJA“ 2018–2019 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
4. DĖL GATVIŲ (ZAMEČKAVO IR KITŲ) PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR JŲ RIBŲ
5. DĖL LICENCIJOS VERSTIS SEZONINE MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS GĖRIMAIS, KURIŲ TŪRINĖ ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJA NEVIRŠIJA 22 PROCENTŲ, KURORTINIO, POILSIO IR TURIZMO SEZONŲ LAIKOTARPIU KAVINĖJE PAVILJONE GENIŲ GATVĖJE, VILNIUJE (UNIKALUS ŽEMĖS SKLYPO NR. 0101-0064-0016), UAB „DEBORAS“ NEIŠDAVIMO
6. DĖL STATINIŲ VOKIEČIŲ G. 13A PRIPAŽINIMO NEREIKALINGAIS (NETINKAMAIS) NAUDOTI IR NURAŠYMO
7. DĖL MERO ĮGALIOJIMO PASIRAŠYTI SUSITARIMO MEMORANDUMĄ SU JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIKŲ FONDO (UNICEF) LIETUVOS NACIONALINIU KOMITETU DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS DALYVAVIMO UNICEF VAIKAMS DRAUGIŠKŲ MIESTŲ PROJEKTE
8. REZOLIUCIJA DĖL LUKIŠKIŲ AIKŠTĖS VILNIUJE
9. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS JONO LAUŽIKO KONSULTACINIO-MOKYMO CENTRO BUVEINĖS PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
10. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO VILNIAUS G. 20, BALTOJOJE VOKĖJE, ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, PERDAVIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
11. DĖL DALYVAVIMO STEIGIANT VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ VILNIAUS FUTBOLO AKADEMIJĄ ,,ŽALGIRIS“
12. DĖL VŠĮ „ŠIAURĖS MIESTELIO TECHNOLOGIJŲ PARKAS“ DALININKŲ KAPITALO DIDINIMO PAPILDOMU ĮNAŠU
13. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS FUTBOLO MOKYKLOS LIKVIDAVIMO
14. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NUOMOS BEI PANAUDOS
15. DĖL ŽALOS ATLYGINIMO REGRESO TVARKA IŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO REMIGIJAUS ŠIMAŠIAUS
16. DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR LIETUVOS REFORMACIJOS ISTORIJOS IR KULTŪROS DRAUGIJOS BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI
17. DĖL JONO NOREIKOS – GENEROLO VĖTROS ATMINIMO LENTOS ATKŪRIMO
18. DĖL TRISPALVĖS ALĖJOS PERVADINIMO
19. DĖL VILNIAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO JONUI MEKUI
20. DĖL TARYBOS 2015-06-17 SPRENDIMO NR. 1-64 „DĖL MĖNESINIO MOKESČIO KOMPENSAVIMO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IR PRIEŽIŪRĄ VILNIAUS MIESTO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
21. DĖL REKOMENDAVIMO UAB „VILNIAUS VANDENYS“ PATIKSLINTI INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS OBJEKTŲ REITINGAVIMO METODIKĄ
22. DĖL SOCIALINĘ RIZIKĄ PATIRIANČIŲ ASMENŲ 2019–2024 METŲ INTEGRACIJOS IR SOCIALINĖS PAGALBOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO
23. DĖL PREKYBOS PAVILJONO PILIES GATVĖJE TIES KONSTANTINO SIRVYDO SKVERU IŠNUOMOJIMO NE KONKURSO BŪDU UAB „MATILLDA“
24. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ TEIKIMO ASMENIMS, VYKDANTIEMS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ VILNIAUS MIESTE IR KULTŪROS PAVELDO STATINIŲ (IŠSKYRUS STATINIŲ, PASTATYTŲ PAGAL PO ANTROJO PASAULINIO KARO PARENGTUS TIPINIUS PROJEKTUS), ESANČIŲ VILNIAUS MIESTO KULTŪROS PAVELDO VIETOVĖSE, IŠORĖS IR JŲ APLINKOS TVARKYBĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
25. DĖL REKOMENDAVIMO UAB „VILNIAUS VANDENYS“ PATIKSLINTI INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS OBJEKTŲ REITINGAVIMO METODIKĄ
26. DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO VŠĮ ŠIAURĖS MIESTELIO TECHNOLOGIJŲ PARKUI
27. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAURĖS MIESTELIO TECHNOLOGIJŲ PARKO 2019 METŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO
28. DĖL TARYBOS 2015-06-17 SPRENDIMO NR. 1-64 „DĖL MĖNESINIO MOKESČIO KOMPENSAVIMO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IR PRIEŽIŪRĄ VILNIAUS MIESTO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
29. DĖL ATNAUJINTO VILNIAUS MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO TAISANT TECHNINĘ KLAIDĄ TVIRTINIMO
30. DĖL BUTO PRIEGLIAUS G. 5-66 PIRKIMO
31. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VYDŪNO G. 20-43 IŠNUOMOJIMO NE KONKURSO BŪDU VŠĮ KRIKŠČIONIŠKAM VAIKŲ DARŽELIUI
32. DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ DVIEJŲ MOKYTOJŲ VISOS DIENOS MOKYKLOS MODELIO APRAŠO PATVIRTINIMO
33. DĖL UAB „UNIVERSALI ARENA“ 2018 METŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO
34. DĖL DALIJIMOSI MIKROMOBILUMO PRIEMONĖMIS PASLAUGŲ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
35. REZOLIUCIJA DĖL „BALTIC PRIDE“ EITYNIŲ
36. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ (DUOMENYS NESKELBTINI) IR (DUOMENYS NESKELBTINI)PARDAVIMO
37. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VILNIAUS BALTUPIŲ PROGIMNAZIJAI
38. DĖL SUTIKIMO PERIMTI TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOMS
39. DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0071:322) NAUJININKŲ SENIŪNIJOJE NAUDOJIMO BŪDŲ NUSTATYMO
40. DĖL VILNIAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO JONUI MEKUI
41. DĖL ATSISAKYMO TVIRTINTI SKLYPO FABIJONIŠKIŲ G. 97 IR ŠALIA ESANČIOS TERITORIJOS DETALŲJĮ PLANĄ
42. DĖL SIŪLYMO PAKEISTI UAB „VILNIAUS VANDENYS“ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS OBJEKTŲ REITINGAVIMO METODIKĄ
43. DĖL TARYBOS 2015-06-17 SPRENDIMO NR. 1-64 „DĖL MĖNESINIO MOKESČIO KOMPENSAVIMO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IR PRIEŽIŪRĄ VILNIAUS MIESTO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
44. DĖL TARYBOS 2011-04-06 SPRENDIMO NR. 1-2070 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
45. DĖL I. S. ŠEIMOS ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO (DUOMENYS NESKELBTINI) NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO
46. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ SKROBLŲ G. 27 IŠNUOMOJIMO NE KONKURSO BŪDU VIEŠAJAI ĮSTAIGAI VILKPĖDĖS BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
47. DĖL TARYBOS 2014-11-12 SPRENDIMO NR. 1-2098 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAPILDYMO
48. DĖL LEIDIMO UAB „VILNIAUS VIEŠASIS TRANSPORTAS“ PRATĘSTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIS
49. DĖL INŽINERINIŲ TINKLŲ – LIETAUS KANALIZACIJOS VAMZDYNO PIRKIMO
50. DĖL VANDENTIEKIO, NUOTEKŲ TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERDAVIMO UAB „VILNIAUS VANDENYS“ NUOSAVYBĖN IR ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO

PirmasAnkstesnysis123KitasPaskutinis