Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1247 2011-08-24
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMAGRINDŽIŲ TROLEIBUSŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ VERTINIMO EKSPERTŲ KOMISIJOS SUDARYMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMAGRINDŽIŲ TROLEIBUSŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ VERTINIMO EKSPERTŲ KOMISIJOS SUDARYMO

 

  2011 m. rugpjūčio 24 d. Nr.   30-1247

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu,  Žemagrindžių troleibusų, pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų nuostatomis ir siekdamas objektyviai įvertinti siūlomų įsigyti transporto priemonių techninius parametrus, jų atitikimą konkurso sąlygoms ir pasirinkti naudingiausią pasiūlymą:

1. S u d a r a u šią Žemagrindžių troleibusų techninių parametrų vertinimo ekspertų komisiją:

Jurij Komarov – reorganizuojamos UAB „Vilniaus troleibusai“ technikos direktorius (komisijos pirmininkas);

Romanas Juodkazis – reorganizuojamos UAB „Vilniaus troleibusai“ Gamybos vystymo ir technologijų skyriaus vadovas;

Kastytis Šuliokas – reorganizuojamos UAB „Vilniaus troleibusai“ Pirmojo parko vadovaujantysis inžinierius;

Alfredas Požėra – reorganizuojamos UAB „Vilniaus troleibusai“ Antrojo parko vadovaujantysis inžinierius;

Jūratė Riaubiškienė – reorganizuojamos UAB „Vilniaus troleibusai“ teisininkė;

Linas Želvys – reorganizuojamos UAB „Vilniaus troleibusai“ Pirkimų skyriaus vadovas.

2. P a v e d u  sudarytajai ekspertų komisijai:

2.1. patikrinti siūlomų įsigyti naujų žemagrindžių troleibusų pasiūlyme pateiktą techninę dokumentaciją;

2.2. apskaičiuoti konkurso sąlygų 82.1 punkto lentelėje nurodytų vertinimo kriterijams tenkantį balų skaičių, išskyrus balų skaičių, tenkantį kainai;

2.3. patikrinus konkursui pateiktą techninę dokumentaciją, savo išvadas surašyti pagal ataskaitos formą;

2.4. konsultuoti, teikti rekomendacijas Viešųjų pirkimų komisijai, vykdančiai pirkimo procedūras, ir atlikti šios komisijos pavedimus.

 

Administracijos direktorius

Valdas Klimantavičius

______________

 

Į pradžią