Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-800 2012-09-12
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VIRGILIJAUS NOREIKOS APDOVANOJIMO ŽYGIMANTO AUGUSTO MEDALIU

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VIRGILIJAUS NOREIKOS APDOVANOJIMO ŽYGIMANTO AUGUSTO MEDALIU

 

2012 m. rugsėjo 12 d. Nr. 1-800

Vilnius

 

 Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 137 patvirtintais Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto medalių nuostatais, Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Apdovanoti Virgilijų Noreiką Žygimanto Augusto medaliu.

 

 

Meras                                                                                                                              Artūras Zuokas

______________

 

 

 

 

Į pradžią