Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 40-27 2014-01-22
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, ATRANKĄ

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, ATRANKĄ

 

  2014 m. sausio 22 d. Nr. 40-27

Vilnius

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalimi ir Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567,

 p a v e d u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyriui:

1. Organizuoti asmenų, pretenduojančių Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atranką.

2. Teikti Administracijos direktoriui pasirašyti įsakymų projektus dėl įtraukimo į asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą, išbraukimo bei sąrašo duomenų patikslinimo.

2019 m. rugsėjo 19 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 40-377/19 redakcija

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Valdas Klimantavičius

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 40-377/19 - 2019-09-19
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-01-22 ĮSAKYMO NR. 40-27 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI ASMENŲ, PRETENDUOJANČIŲ TEIKTI BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO PASLAUGAS, ATRANKĄ“ PAKEITIMO
Į pradžią