Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-734 2016-04-06
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŠILDYMO SEZONO BAIGIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠILDYMO SEZONO BAIGIMO

 

  2016 m. balandžio 6 d. Nr.   30-734

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. Vilniaus mieste 2015–2016 metų šildymo sezonas baigiamas 2016 m. balandžio 7 d. gyvenamuosiuose namuose ir administraciniuose pastatuose;

1.2. bendrojo ugdymo mokyklose, asmens sveikatos priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose – 2016 m. balandžio 8 d.;

1.3. šildymo išjungimo darbus organizuoja gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, pastatų savininkai, šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai.

2. P a v e d u Miesto ūkio ir transporto departamento Šilumos ir vandens ūkio skyriaus
l. e. p. vedėjui Kęstučiui Karosui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                       Alma Vaitkunskienė

______________

 

 

Į pradžią