Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-804 2016-04-14
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŠILDYMO SEZONO PRATĘSIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠILDYMO SEZONO PRATĘSIMO

 

  2016 m. balandžio 14 d. Nr.   30-804

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu ir atsižvelgdamas į tai, kad gyvenamosios ir viešosios paskirties pastatuose neužtikrinama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 patvirtintoje HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ nurodyta vidaus patalpų temperatūra:

1. N u s t a t a u, kad, Vilniaus mieste 2015–2016 metų šildymo sezonas pratęsiamas nuo 2016 m. balandžio 15 d.:

1.1. įjungiant šildymą bendrojo ugdymo mokyklose, asmens sveikatos priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose;

1.2. gyvenamuosiuose namuose, jeigu tam neprieštarauja dauguma to namo butų savininkų, neturinčių įsiskolinimų šilumos tiekėjui;

1.3. administraciniuose pastatuose pagal poreikį;

1.4. šildymo įjungimo darbus organizuoja gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, pastatų savininkai, šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai.

2. P a v e d u Miesto ūkio ir transporto departamento Šilumos ir vandens ūkio skyriaus
l. e. p. vedėjui Kęstučiui Karosui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,                                                                  Arvydas Darulis

pavaduojantis Administracijos direktorių

______________

 

 

 

Į pradžią