Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-998 2016-04-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŠILDYMO SEZONO BAIGIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠILDYMO SEZONO BAIGIMO

 

  2016 m. balandžio 29 d. Nr.   30-998

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsniu:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. Vilniaus mieste 2015–2016 metų šildymo sezonas baigiamas 2016 m. gegužės 2 d. gyvenamuosiuose namuose, administraciniuose pastatuose ir bendrojo ugdymo mokyklose, asmens sveikatos priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose;

1.2. šildymo išjungimo darbus organizuoja gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, pastatų savininkai, šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai.

2. P a v e d u Miesto ūkio ir transporto departamento Šilumos ir vandens ūkio skyriaus
l. e. p. vedėjui Kęstučiui Karosui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Arvydas Darulis

______________

 

 

Į pradžią