Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1402 2016-05-17
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMO ĮRENGTI ATMINIMO LENTĄ GUDŲ POETUI IR KUNIGUI KAZIMIRUI SVAJAKUI (KONSTANTINUI STEPOVIČIUI)

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO ĮRENGTI ATMINIMO LENTĄ GUDŲ POETUI IR KUNIGUI KAZIMIRUI SVAJAKUI (KONSTANTINUI STEPOVIČIUI)

 

  2016 m. gegužės 17 d. Nr.   A30-1402

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos  Vylūnės  Urbonienės  įgaliojimų“ 1.3  punktu:

1. L e i d ž i u  Gudų kultūros draugijai Lietuvoje savo lėšomis įrengti atminimo lentą gudų poetui ir kunigui Kazimirui Svajakui (Konstantinui Stepovičiui) ant administracinio pastato Didžiojoje g. 17, Vilniuje.

2.  N  u  s  t  a  t  a u,  kad:

2.1.  atminimo  lentos  įrengimo  projektas  tvirtinamas  teisės  aktų  nustatyta  tvarka;

2.2. įrengta atminimo lenta perduodama prižiūrėti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  Miesto  ūkio  ir  transporto  departamento  Miesto  tvarkymo  ir  aplinkos  apsaugos skyriui.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                 Vylūnė Urbonienė

______________

 

 

Į pradžią