Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-2728 2016-09-29
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADRESŲ ŽEMĖS SKLYPAMS SU PASTATAIS (PAPLAUJOS G. 7 IR KITIEMS) KEITIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESŲ ŽEMĖS SKLYPAMS SU PASTATAIS (PAPLAUJOS G. 7 IR KITIEMS) KEITIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

 

 2016 m. rugsėjo 29 d. Nr.  A30-2728

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, jų ribų įstatymo 9 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 patvirtintomis Adresų formavimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintu Numerių pastatams, patalpoms, butams  ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.6 punktu,

k e i č i u  adresus žemės sklypams su pastatais Vilniaus miesto savivaldybėje pagal priedą:

1.    Paplaujos g. 7                                Manufaktūrų g. 7.

       (ankstesnis adresas)                        (naujas adresas)

2.    Paplaujos g. 5                                Manufaktūrų g. 16.

       (ankstesnis adresas)                        (naujas adresas)

3.    Kaukysos 12                                  Manufaktūrų g. 34.

       (ankstesnis adresas)                        (naujas adresas)

4.    Kaukysos 14                                  Manufaktūrų g. 30.

       (ankstesnis adresas)                        (naujas adresas)

5.    Kaukysos 16                                   Manufaktūrų g. 26.

       (ankstesnis adresas)                        (naujas adresas)

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                 Vylūnė Urbonienė

______________

 

 

Į pradžią