Atsisiųskite aktą byloje
POTVARKIS, Nr. 22-72 2017-03-22
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL INICIATYVOS „PO MIKROKOMPIUTERĮ VISIEMS LIETUVOS VAIKAMS“ ĮGYVENDINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGOSE, BIBLIOTEKOSE IR DIENOS CENTRUOSE

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL INICIATYVOS „PO MIKROKOMPIUTERĮ VISIEMS LIETUVOS VAIKAMS“ ĮGYVENDINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGOSE, BIBLIOTEKOSE IR DIENOS CENTRUOSE

 

 2017 m. kovo 22 d. Nr.  22-72

Vilnius

 

 

Siekdamas sklandžiai ir kokybiškai įgyvendinti iniciatyvą „Po mikrokompiuterį visiems Lietuvos vaikams“ bei atsižvelgdamas į tai, kad nuo 2017 m. rugsėjo 1 dienos Vilniaus mokyklose kiekvienas penktokas turės po mikrokompiuterį „Micro:bit“,

k v i e č i u  Vilniaus miesto savivaldybės progimnazijų, pagrindinių mokyklų, bibliotekų ir  dienos centrų vadovus jų vadovaujamose įstaigose iki 2017 m. rugsėjo 1 d.:

1.    Užtikrinti mokiniams saugias, atviras, darbui su kompiuteriais pritaikytas erdves, kuriose bus naudojami mikrokompiuteriai:

1.1.   skirti patalpas (informatikos kabinetas, kita kompiuterių erdvė), pritaikytas darbui su kompiuteriais ir mikrokompiuteriais;

1.2.   užtikrinti, kad patalpos būtų saugios ir jose nebūtų potencialiai sveikatai ir (ar) gyvybei pavojingos įrangos;

1.3.   užtikrinti patalpų ir jose esančios įrangos prieinamumą pamokų ir (ar) pertraukų metu ir (ar) po pamokų. Bibliotekos ir dienos centrai turi užtikrinti patalpų prieinamumą jų nustatytu darbo laiku.

2.    Skatinti mokinius domėtis mikrokompiuteriais:

2.1.  skleisti informaciją mokiniams ir jų tėvams apie Vilniaus mieste esančias kitas darbui su mikrokompiuteriais skirtas vietas;

2.2.  skleisti informaciją apie su mikrokompiuteriais susijusius renginius, olimpiadas ir kt.;

2.3.  skatinti mokyklos bendruomenę naudoti mikrokompiuterius popamokinėje, projektinėje veikloje.

3.    Skatinti mokytojus domėtis mikrokompiuteriais:

3.1.   skleisti informaciją mokytojams apie Vilniaus mieste vykstančias iniciatyvas, supažindinančias su mikrokompiuteriais ir jų panaudojimu mokiniams ugdyti;

3.2.   siūlyti naudoti mikrokompiuterius pamokose, skiriant kūrybines užduotis, organizuojant praktinius darbus.

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Į pradžią