Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-1467 2018-04-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2018 m. balandžio 11 d.   Nr. 1-1467

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 27 straipsnio 9 dalies 15 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 6 d. sprendimu Nr. 1-2070 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 51 straipsnio 6 dalimi, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

              1. Pritarti Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Pavesti Savivaldybės kontrolieriui 1 punkte nurodytą ataskaitą arba jos santrauką paskelbti vietos spaudoje, Savivaldybės interneto svetainėje, o jeigu įmanoma – ir per kitas visuomenės informavimo priemones.

3. Nustatyti, kad už šio sprendimo vykdymo kontrolę yra atsakinga Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

 

 

 

 

Mero pavaduotoja                                                                                                     Edita Tamošiūnaitė

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-1467 - DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
Į pradžią