Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1696/18(2.1.1E-TD2) 2018-05-16
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO<br> „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO LINKSMOJOJE G. 125-10 IR KT. PARDAVIMO“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO

„DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO LINKSMOJOJE G. 125-10 IR KT. PARDAVIMO“

 

2018 m. gegužės 16 d.   Nr. 30- 1696/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

T e i k i u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Savivaldybės būsto Linksmojoje g. 125-10 ir kt. pardavimo“ ir siūlau merui įrašyti jį į Tarybos posėdžio darbotvarkę.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

 pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Julius Morkūnas

______________

 

 

Į pradžią