Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1162/18(2.1.22E-TD2) 2018-05-16
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ BRAŽUOLĖS G. 45 IR KIEMELIŠKIŲ G. 16A PERDALIJIMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ BRAŽUOLĖS G. 45 IR KIEMELIŠKIŲ G. 16A PERDALIJIMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 16 d.   Nr. A30-1162/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu
Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.10 papunkčiu:

1. T v i r t i n u  uždarosios akcinės bendrovės „Geo group“ parengtą žemės sklypų Bražuolės g. 45 (kadastro Nr. 0101/0162:1386) ir Kiemeliškių g. 16A (kadastro Nr. 101/0162:1562) perdalijimo projektą (pagal pridedamą brėžinį).

2. N u s t a t a u  perdalijimo būdu patikslintus sklypų plotus:

2.1. sklypo Bražuolės g. 45 plotą – 900 (devyni šimtai) kv. m;

2.2. sklypo Kiemeliškių g. 16A plotą  – 613 (šešių šimtų trylikos) kv. m.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią