Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1699/18(2.1.1E-TD2) 2018-05-16
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-09-06 ĮSAKYMO NR. 30-2228 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, KURIAM 2018 METAIS TAIKOMAS 3 PROCENTŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-09-06 ĮSAKYMO NR. 30-2228 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO, KURIAM 2018 METAIS TAIKOMAS 3 PROCENTŲ NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFAS, SĄRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 16 d.   Nr. 30- 1699/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 1-971 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2018 metams nustatymo“,

k e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 30-2228 „Dėl Nekilnojamojo turto, kuriam 2018 metais taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo tvirtinimo“ patvirtintą Nekilnojamojo turto, kuriam 2018 metais taikomas 3 procentų nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašą ir laikau netekusiomis galios 29, 66, 70, 71, 73, 74, 75 ir 76 eilutes.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

 pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Julius Morkūnas

______________

 

 

Į pradžią