Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1692/18(2.1.1E-TD2) 2018-05-16
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PIESTRO, UAB, IŠDUOTŲ LICENCIJŲ PAPILDYMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PIESTRO, UAB,  IŠDUOTŲ LICENCIJŲ  PAPILDYMO

 

2018 m. gegužės 16 d.   Nr. 30- 1692/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 ,,Dėl didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 6 punktu,

 p a p i l d a u licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais:

 

Licencijos numeris, išdavimo data

Įmonės pavadinimas, adresas, kodas

Prekybos alkoholiniais gėrimais  vieta ir adresas, sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresas

Naujas sandėlio, kuriame laikomi ir iš kurio paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresas

A425-16/17

(2.17.2.20-TR3)

2017-02-08

Piestro, UAB

Vilkpėdės g. 22 Vilnius

304247855

Kavinė Lakūnų g. 24A Vilnius

 

Lakūnų g. 24A, Vilnius

V. Pietario g. 8 Vilnius

Neteko galios.

2018 m. birželio 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2023/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

2018 m. birželio 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 30-2023/18(2.1.1E-TD2) redakcija

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

 pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Julius Morkūnas

______________

 

 

Dokumento redakcijos
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS - ĮSAKYMAS - 30-2023/18(2.1.1E-TD2) - 2018-06-08
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-05-16 ĮSAKYMO NR. 30-1692/18(2.1.1E-TD3) ,,DĖL PIESTRO, UAB, IŠDUOTŲ LICENCIJŲ PAPILDYMO” PAKEITIMO
Į pradžią