Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1697/18(2.1.1E-TD2) 2018-05-16
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PAGALBOS PREKYBOS ŽMONĖMIS AUKOMS KOORDINAVIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAGALBOS PREKYBOS ŽMONĖMIS AUKOMS KOORDINAVIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO

 

2018 m. gegužės 16 d.   Nr. 30- 1697/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

           Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

1. S u d a r a u  šią Pagalbos prekybos žmonėmis aukoms koordinavimo darbo grupę:

Jonas Bartlingas – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento direktorius (darbo grupės pirmininkas);

Nadežda Buinickienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus vedėja (darbo grupės pavaduotoja);

Irena Kiselienė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Galina Matačino – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus Pagalbos vaikui organizavimo poskyrio vyriausioji specialistė;

Rūta Masiulytė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė;

Viktorija Turauskytė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė;

Nijolė Dirsienė – Vilniaus miesto krizių centro direktorė;

Leokadija Kutkauskienė – Vilniaus miesto socialinės paramos centro Pagalbos šeimai skyriaus vedėja;

Joana Sabaliauskaitė – Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinio darbo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Sondra Jendovickaitė-Krasovska – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus socialinių programų koordinatorė (darbo grupės sekretorė).

2. K v i e č i u  į sudarytąją darbo grupę:

Editą Ignatavičiūtę – Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų skyriaus prokurorę;

Ilją Fiodorovą – Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus vyriausiąjį tyrėją;

Vidą Rasimavičienę – Vilniaus teritorinės darbo biržos Klientų aptarnavimo departamento Vilniaus miesto 4-ojo skyriaus vedėją;

Eglę Lydekaitę – Vilniaus priklausomybės ligų centro Socialinės ir psichologinės pagalbos skyriaus l. e. p. vedėją;

Neriją GuogęVilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos socialinę pedagogę;

Natalją Kurčinskają – Dingusių žmonių šeimų paramos centro direktorę;

Angelę Lazauskienę – Vilniaus arkivyskupijos Carito Pagalbos smurto aukoms programos vadovę;

Zitą Tomilinienę – viešosios įstaigos „Krizinio nėštumo centras“ vadovę;

Ramūną Rakauską – Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus vedėją.

3. P a v e d u  sudarytajai darbo grupei parengti Vilniaus miesto savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašą ir iki 2018 m. gegužės 31 d. teikti tvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybai bei koordinuoti kovos su prekyba žmonėmis veiksmus Vilniaus miesto savivaldybėje.

4. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 18 d. įsakymą Nr. 30-154 „Dėl Pagalbos prekybos žmonėmis aukoms koordinavimo ir prevencijos komisijos sudarymo“.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

 pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Julius Morkūnas

______________

 

 

Į pradžią