Atsisiųskite aktą byloje
POTVARKIS, Nr. 22-113/18(1.2.1E-TD2) 2018-05-16
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS 2018-05-23 POSĖDŽIO NR. 62 SUŠAUKIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL TARYBOS 2018-05-23 POSĖDŽIO NR. 62 SUŠAUKIMO

 

2018 m. gegužės 16 d.   Nr. 22-113/18(1.2.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 punktu:

1. S u š a u k i u  2018 m. gegužės 23 d. 13 val. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdį
ir tvirtinu  šaukiamo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 62 darbotvarkės projektą.

2. P a v e d u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sekretoriui užtikrinti, kad Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka Tarybos nariai ir Vyriausybės atstovas apskrityje būtų supažindinti
su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės projekte teikiamais svarstyti klausimais ir kad būtų parengta salė Tarybos posėdžiui.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Į pradžią