Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1163/18(2.1.22E-TD2) 2018-05-16
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO TURGELIŲ G. 1 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO TURGELIŲ G. 1 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2018 m. gegužės 16 d.   Nr. A30-1163/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.2 papunkčiu:

1. N u s t a t a u, kad pradedamas rengti apie 2890 (dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimties) kv. m ploto teritorijos, kurioje yra žemės sklypas Turgelių g. 1 (kadastro
Nr. 0101/0072:130)
ir valstybinė žemė, formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir sujungti jį su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypų.

2.  P a v e d u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui:

2.1. parengti 1 punkte nurodyto projekto rengimo reikalavimus;

2.2. nustatyta tvarka kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl 1 punkte nurodyto projekto rengimo reikalavimų pateikimo.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią