Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1695/18(2.1.1E-TD2) 2018-05-16
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL INFORMACIJOS APIE NEAPIBRĖŽTUOSIUS ĮSIPAREIGOJIMUS IR NEAPIBRĖŽTĄJĮ TURTĄ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE NEAPIBRĖŽTUOSIUS ĮSIPAREIGOJIMUS IR NEAPIBRĖŽTĄJĮ TURTĄ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 16 d.   Nr. 30- 1695/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

1. T v i r t i n u  Informacijos apie neapibrėžtuosius įsipareigojimus ir neapibrėžtąjį turtą pateikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u  Finansų ir strateginio planavimo departamento direktoriui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

 pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Julius Morkūnas

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-1695/18(2.1.1E-TD2) - DĖL INFORMACIJOS APIE NEAPIBRĖŽTUOSIUS ĮSIPAREIGOJIMUS IR NEAPIBRĖŽTĄJĮ TURTĄ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
30-1695/18(2.1.1E-TD2) - DĖL INFORMACIJOS APIE NEAPIBRĖŽTUOSIUS ĮSIPAREIGOJIMUS IR NEAPIBRĖŽTĄJĮ TURTĄ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
30-1695/18(2.1.1E-TD2) - DĖL INFORMACIJOS APIE NEAPIBRĖŽTUOSIUS ĮSIPAREIGOJIMUS IR NEAPIBRĖŽTĄJĮ TURTĄ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Į pradžią