Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 30-1695/18(2.1.1E-TD2) 2018-05-16
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m.                             d.

įsakymo Nr.

1 priedas

 

 

NEAPIBRĖŽTŲJŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ IR NEAPIBRĖŽTOJO TURTO

REGISTRAVIMAS APSKAITOJE

 

                                                                                                                      1 lentelė

 

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų registravimas apskaitoje

 

Atsiradimo tikimybė

≤ 10 proc.

≤ 50 proc.

> 50 proc.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Neregistruojama

Registruojama nebalansinėse sąskaitose

Registruojamas atidėjinys balansinėse sąskaitose

                                                                                                                     

                                                                                                                                 

 

2 lentelė

 

Neapibrėžtojo turto, baudų, delspinigių ir kitų netesybų registravimas apskaitoje

 

Atsiradimo tikimybė

≤ 50 proc.

≤ 90 proc.

> 90 proc.

Neapibrėžtasis turtas

Neregistruojama

Registruojama nebalansinėse sąskaitose

Registruojama balansinėse sąskaitose

 

Baudos, delspinigiai ir kitos netesybos

Registruojama nebalansinėse sąskaitose

Registruojama balansinėse sąskaitose

 

 

                                  _____________________________

 

Į pradžią