Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 30-1695/18(2.1.1E-TD2) 2018-05-16
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m.                             d.

įsakymo Nr.

2 priedas

 

________________________________________________________________

(Administracijos padalinys)

 

INFORMACIJA APIE NEAPIBRĖŽTUOSIUS ĮSIPAREIGOJIMUS

 

20     m.                              d.

 

Eil. nr.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupė

Neapibrėžtojo įsipareigojimo pobūdis

Suma, kuri gali būti reikalinga neapibrėžtajam įsipareigojimui padengti

Su neapibrėžtuoju įsipareigojimu susijusių išlaidų tikimybė

Padengimo laiko neapibrėžtumo požymiai

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba: Nurodomi paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenys apie neapibrėžtųjų įsipareigojimų grupę (šio aprašo 4.2 bei 5.1–5.4, 5.9 punktai).

 

 

 

________________________________________________________________

(Administracijos padalinys)

 

INFORMACIJA APIE NEAPIBRĖŽTĄJĮ TURTĄ

 

20     m.                               d.

 

Eil. nr.

Neapibrėžtojo turto grupė

Neapibrėžtojo turto pobūdis

Gautino turto vertės neapibrėžtumo požymiai

Gautino turto gavimo laiko neapibrėžtumo požymiai

Turto gavimo tikimybė

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba: Nurodomi paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos duomenys apie neapibrėžtojo turto grupę (šio aprašo 4.3–4.5 bei 5.5–5.9 punktai).

 

                                           ____________________________

 

Į pradžią