Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1698/18(2.1.1E-TD2) 2018-05-16
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-12-04 ĮSAKYMO NR. 30-2398 ,,DĖL UAB „SENAMIESČIO ŪKIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-12-04 ĮSAKYMO NR. 30-2398 ,,DĖL UAB „SENAMIESČIO ŪKIS“ SKYRIMO VILNIAUS MIESTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORE“ PAKEITIMO

2018 m. gegužės 16 d.   Nr. 30- 1698/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į tai, kad 2002 m. lapkričio 18 d. Juridinių asmenų registre įregistruota 893-oji daugiabučio namo savininkų bendrija (kodas 126027856):

1. K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 30-2398 „Dėl UAB „Senamiesčio ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių  namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir išbraukiu 118 eilutę (pastatas Geležinkelio g. 5).

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. daugiabučio namo Geležinkelio g. 5 savininkų bendriją valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti šio daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo juridinį faktą.

2.2. uždarąją akcinę bendrovę „Senamiesčio ūkis“ per mėnesį nuo įsakymo pasirašymo dienos pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir transporto departamentui pastato Geležinkelio g. 5 bendrojo naudojimo objektų valdymo perdavimo šio daugiabučio namo savininkų bendrijai akto kopiją.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus miesto apylinkės teismui (Laisvės pr. 79A, LT-06144 Vilnius) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

 pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Julius Morkūnas

______________

 

 

Į pradžią