Susiję Priedas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1705/18(2.1.1E-TD2) 2018-05-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL REKLAMINIŲ ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE KONKURSŲ VYKDYMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL REKLAMINIŲ ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE KONKURSŲ VYKDYMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 17 d.   Nr. 30- 1705/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m.
kovo 26 d. įsakymu
Nr. 30-938/18(2.1.1E-TD2) ,,Dėl Reklaminių įrenginių įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje konkurso nuostatų tvirtinimo“ patvirtintais Reklaminių įrenginių įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje konkurso nuostatais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu
Nr. 30-1021/18(2.1.1E-TD2) ,,Dėl Reklaminių įrenginių įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje konkursų vykdymo komisijos sudarymo“,

t v i r t i n u Reklaminių įrenginių įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje konkursų vykdymo komisijos darbo reglamentą (pridedama).

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

 pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Julius Morkūnas

______________

 

 

Dokumento priedai:
30-1705/18(2.1.1E-TD2) - DĖL REKLAMINIŲ ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE KONKURSŲ VYKDYMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią