Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1693/18(2.1.1E-TD2) 2018-05-16
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL LEIDIMŲ, IŠDUOTŲ UAB „VINER“ IR UAB „LEA LPG“,<br> GALIOJIMO PANAIKINIMO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL  LEIDIMŲ, IŠDUOTŲ UAB „VINER“ IR UAB „LEA LPG“,

GALIOJIMO PANAIKINIMO

 

2018 m. gegužės 16 d.   Nr. 30- 1693/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 21 straipsnio 7 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. sausio 8 d. raštą Nr. (19.20-10 E)R-AA-41, 2018 m. vasario 9 d. raštą           Nr. RAA-321, 2018 m. kovo 7 d. raštą Nr. RAA-499, 2018 m. balandžio 5 d. raštą Nr. RAA-740 ir 2018 m. gegužės 9 d. raštą Nr. RAA-996,

p a n a i k i n u  leidimų verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimą šioms įmonėms:

 

Eil.

nr.

Įmonės pavadinimas, adresas

Įmonės kodas

Leidimo numeris, išdavimo data

1.

UAB „Viner“

Pramonės g. 97, Vilnius

186157719

27-10190 D

2011-04-18

2.

UAB „LEA lpg“

Lazdynų g. 21, Vilnius

 

302551877

27-10089 D

2011-04-13

 

 

  Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

 pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Julius Morkūnas

______________

 

 

Į pradžią