Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1168/18(2.1.22E-TD2) 2018-05-17
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0158:774) FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0158:774) FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO TVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 17 d.   Nr. A30-1168/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 20 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsniu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.5 papunkčiu:

            1. T v i r t i n u  žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0158:774) formavimo ir pertvarkymo projektą, kurio tikslas pertvarkyti padalijimo būdu sklypą į atskirus žemės sklypus, ir jo erdvinius duomenis, nurodytus Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (paslaugos Nr. ZSFP-43800), bei sprendinius (pagal pridedamą brėžinį M 1:500):

            1.1. sklypo Nr. 1:

            1.1.1. plotą – 973 (devynių šimtų septyniasdešimt trijų) kv. m;

            1.1.2.  ribas, pridedamame sprendinių brėžinyje pažymėtas indeksu „1“;

            1.1.3. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą;

1.1.4. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;  

1.1.5.  taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“:

1.1.5.1. sklype ir šalia jo esančių inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo – elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.), aerodromų apsaugos zonos (V sk.);

1.1.5.2. gamtos apsaugos apribojimų nėra.

            1.1.5.3. nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos apribojimų nėra;

            1.2. sklypo Nr. 2:

            1.2.1. plotą – 973 (devynių šimtų septyniasdešimt trijų) kv. m;

            1.2.2. ribas, pridedamame sprendinių brėžinyje pažymėtas indeksu „2“;

            1.2.3. pagrindinę žemės naudojimo paskirtį – kitą;

1.2.4. naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;  

1.2.5. taikytinas specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“:

1.2.5.1. sklype ir šalia jo esančių inžinerinių tinklų ir statinių naudojimo – elektros linijų apsaugos zonos (VI sk.),  aerodromų apsaugos zonos (V sk.);

1.2.5.2. gamtos apsaugos apribojimų nėra

            1.2.5.3. nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos apribojimų nėra.

   2. S i ū l a u: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui nustatyti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendinių brėžinyje nurodytus servitutus.

            3. N u s t a t a u,  kad sklypo naudotojas privalo kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių dėl žemės sklypo suformavimo.

             

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią