Susiję Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. A30-1169/18(2.1.22E-TD2) 2018-05-17
Padalinys: VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL KOREGUOJAMO GINEITIŠKIŲ IR PAVILIONIŲ TERITORIJOS T10 IR T12 KVARTALŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 14.2 (TARANDĖS G. 52D, KADASTRO NR. 0101/0170:122) SPRENDINIŲ TVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KOREGUOJAMO GINEITIŠKIŲ IR PAVILIONIŲ TERITORIJOS T10 IR T12 KVARTALŲ DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 14.2 (TARANDĖS G. 52D, KADASTRO NR. 0101/0170:122) SPRENDINIŲ TVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 17 d.   Nr. A30-1169/18(2.1.22E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.8 papunkčiu ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2018 m. balandžio 16 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. REG65928:

1. T v i r t i n u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 10 d. sprendimu       Nr. 1-1995 „Dėl Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Gineitiškių ir Pavilionių teritorijos T10 ir T12 kvartalų detaliojo plano (registro           Nr. 73703) sklypo Nr. 14.2 (Tarandės g. 52D, kadastro Nr. 0101/0170:122) sprendinių koregavimą  (Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) teritorijų planavimo dokumentas      (TPD) Nr. K-VT-13-18-21). Pagrindinis brėžinys pridedamas.

2. N u s t a t a u,  kad planavimo organizatorius patvirtintą detalųjį planą nustatyta tvarka per  5 darbo dienas turi pateikti įregistruoti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                       Danuta Narbut

______________

 

 

Į pradžią