Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1708/18(2.1.1E-TD2) 2018-05-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAPILDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAPILDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO“

 

2018 m. gegužės 17 d.   Nr. 30- 1708/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

T e i k i u  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės papildomų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemonių sąrašo tvirtinimo“ ir siūlau merui įrašyti jį į Tarybos posėdžio darbotvarkę.

 

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

 pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Julius Morkūnas

______________

 

 

Į pradžią