Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
ĮSAKYMAS, Nr. 30-1714/18(2.1.1E-TD2) 2018-05-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL UAB „NAUJAMIESČIO BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO LIUBARTO G. 10 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL UAB „NAUJAMIESČIO BŪSTAS“ SKYRIMO DAUGIABUČIO NAMO LIUBARTO G. 10 BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORE

 

2018 m. gegužės 17 d.   Nr. 30- 1714/18(2.1.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniais, Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu, Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl Daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. 30-2685, kuriuo uždaroji akcinė bendrovė „Naujamiesčio būstas“ įrašyta į Asmenų, pretenduojančių Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą, ir atsižvelgdamas į daugiabučio namo Liubarto g. 10 butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos 2018 m. gegužės 3 d. protokolą Nr. A27-663/18(2.1.13-UK9):

1. S k i r i u  uždarąją akcinę bendrovę „Naujamiesčio būstas“ (adresas – Medeinos g. 8A, LT-03200 Vilnius, registravimo Juridinių asmenų registre data 1992 m. birželio 11 d., kodas – 121452091, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT214520917, registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras) penkeriems metams nuo įsakymo pasirašymo dienos priede nurodyto daugiabučio namo Liubarto g. 10 butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratore.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. daugiabučio namo Liubarto g. 10 bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifas – 0,038 Eur už 1 kv. m (su PVM);

2.2. uždarosios akcinės bendrovės „Naujamiesčio būstas“ įgaliojimai daugiabučiame name Liubarto g. 10 pasibaigia Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytais atvejais.

3. K e i č i u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 30-1948 „Dėl UAB „Naujamiesčio būstas“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintą Uždarosios akcinės bendrovės „Naujamiesčio būstas“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašą ir išbraukiu 267 eilutę (pastatas Liubarto g. 10).

4. Į p a r e i g o j u  uždarąją akcinę bendrovę „Naujamiesčio būstas“ valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre įregistruoti daugiabučio namo Liubarto g. 10 bendrojo naudojimo objektų valdymo juridinį faktą.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus miesto apylinkės teismui (Laisvės pr. 79A, LT-06144 Vilnius) Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

 pavaduojantis Administracijos direktorių                                                                     Julius Morkūnas

______________

 

 

Į pradžią