Susiję Atsisiųskite aktą byloje
POTVARKIS, Nr. 22-116/18(1.2.1E-TD2) 2018-05-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO REDAKCINĖS KOMISIJOS PIRMININKO KANDIDATŪROS TEIKIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

MERAS

 

 

POTVARKIS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO REDAKCINĖS KOMISIJOS PIRMININKO KANDIDATŪROS TEIKIMO

 

2018 m. gegužės 17 d.   Nr. 22-116/18(1.2.1E-TD2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. 1-544 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos darbo nuostatų tvirtinimo“ patvirtintų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos darbo nuostatų 4 punktu,

t e i k i u šią Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento redakcinės komisijos  pirmininko kandidatūrą:

pirmininkas – Vytautas Mitalas.

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Į pradžią