Pagrindinis dokumentas Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. 30-2167/18(2.1.1E-TD2) 2018-06-19
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
1 priedas programų paraiška_2016.docx

Neformaliojo vaikų švietimo tiekėjų atitikties nustatymo, programų vertinimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas nuostatų

priedas

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Jaunimo reikalų skyriui         

                                   

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS

VERTINIMO PRATĘSIMO PRAŠYMAS

 

 

INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJĄ

Informacija apie neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) teikėją – juridinį asmenį

1.

Pavadinimas

 

2.

Kodas

 

3.

Juridinis statusas

 

4.

Adresas

 

5.

Telefono numeris

 

6.

El. pašto adresas

 

7.

Interneto svetainės adresas

 

8.

Teikėjo kodas švietimo ir mokslo institucijų registre

 

Informacija apie NVŠ teikėją – fizinį asmenį

1.

Vardas ir pavardė

 

2.

Viešai skelbtinas adresas, telefono Nr., el. pašto adresas, interneto svetainės adresas

 

3.

Teikėjo kodas švietimo ir mokslo institucijų registre

 

INFORMACIJA APIE NVŠ PROGRAMĄ

1.

NVŠ programos pavadinimas

 

2.

NVŠ programos kodas Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (KTPRR)

 

 

 

 

Pažymiu, kad NVŠ programoje buvo pakeista informacija apie teikėją bei numatomą grupių dydį ir grupių skaičių.

Patvirtinu, kad informacija apie NVŠ programą (1–20 ir 23–27 punktai akredituotoje NVŠ programoje) ir NVŠ programos kaina nebuvo pakeista.

Suprantu, kad atlikus informacijos apie NVŠ programą ir programos kainos pakeitimus NVŠ programos vertinimo galiojimas bus nepratęstas/sustabdytas.  

 

 

 

Institucijos vadovas/

laisvasis mokytojas

A. V.

 

__________________________

(vardas, pavardė)

 

__________________

(parašas)

 

 

Į pradžią