Susijęs Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 1-212 2019-09-11
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VILNIAUS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 11 d.   Nr. 1-212

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. A1-4 „Dėl Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Savivaldybių jaunimo reikalų tarybų pavyzdiniais nuostatais, Vilniaus miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos nuostatus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 1 d. sprendimą Nr. 1-958 „Dėl Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos nuostatų tvirtinimo“.

3. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip įgyvendinamas šis sprendimas.

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                        Remigijus Šimašius

______________

 

 

Dokumento priedai:
1-212 - DĖL VILNIAUS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią