Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 89483 Rodyti po:
88351. Dėl pritarimo Vilniaus miesto valdybos 2001 m. vasario 1 d. sprendimui 177V "Dėl suremontuoto gyvenamojo namo Liejyklos g. 11/23 perdavimo AB Kausta"
88352. Dėl Keleivių vežimo taksi Vilniaus mieste tvarkos patvirtinimo
88353. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės strategijos rengimo ir Vilniaus miesto valdybos 2000 12 28 sprendimo Nr. 2526V pripažinimo netekusiu galios
88354. Dėl Konkurso išorinės vaizdinės komercinės reklamos perdavimo (skleidimo) priemonėms įrengti ir eksploatuoti tipinių nuostatų tvirtinimo
88355. Dėl Privatizavimo fondo lėšų panaudojimo 1999 m. apyskaitos tvirtinimo
88356. Dėl Sveikatos apsaugos fondo lėšų panaudojimo 1999 m. apyskaitos tvirtinimo
88357. Dėl Gamtos apsaugos fondo lėšų panaudojimo 1999 m. apyskaitos tvirtinimo
88358. Dėl Specializuoto (tikslinio, nebiudžetinio) fondo, reglamentuojančio valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai ir negyvenamųjų pastatų bei patalpų nuomos, lėšų panaudojimo 1999 m. apyskaitos tvirtinimo
88359. Dėl SP AB Vilniaus šilumos tinklų tiekiamos centralizuotos šilumos ir karšto vandens kainų diferencijavimo
88360. Dėl sutikimo perimti valstybei priklausančią įvažą tarp gatvės ir pastato Geležinio Vilko g. 53 Savivaldybės nuosavybėn
88361. DĖL VILNIAUS MIESTO TARYBOS LAIKINOSIOS KOMISIJOS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KREDITORINIO ĮSISKOLINIMO PROBLEMOMS IŠNAGRINĖTI ATLIKTO TYRIMO REZULTATŲ
88362. Dėl steigėjo funkcijų vykdymo perdavimo
88363. Dėl negyvenamųjų patalpų Gerovės g. 29 perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį
88364. Dėl negyvenamųjų patalpų Didžioji g. 8-5 perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai
88365. Dėl negyvenamųjų patalpų Subačiaus g. 99 perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį visuomeninei organizacijai “Nauja kryptis”
88366. Dėl negyvenamųjų patalpų Algirdo g. 31 perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos gamtos draugijos centro valdybai
88367. Dėl negyvenamųjų patalpų Žaliojoje g. 3 suteikimo pagal panaudos sutartį VšĮ Senamiesčio poliklinikos Trakų Vokės filialui
88368. Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 22/1 suteikimo pagal panaudos sutartį Lietuvos liberalų sąjungai
88369. Dėl prašymo įsigyti Savivaldybės nuosavybėn valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės sklypus
88370. Dėl nuosavybės teisių į pastatą Vilniuje, Skapo g. 5, atkūrimo Vilniaus arkivyskupijai
88371. Dėl nuosavybės teisių į pastatą Maironio g. 10, Vilniuje, atkūrimo Vilniaus arkivyskupijai
88372. Dėl Vilniaus miesto tarybos 1999 07 09 sprendimu Nr. 399 patvirtintų Vilniaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių dalinio pakeitimo
88373. Dėl Vilniaus miesto tarybos nario delegavimo į Vilniaus miesto trišalę tarybą ir dėl mero įgaliojimo pasirašyti 2001 metų susitarimą dėl trišalio bendradarbiavimo
88374. DĖL TROLEIBUSŲ „ŠKODA 14TRM“ PERDAVIMO SP UAB „VILNIAUS TROLEIBUSAI“ IR JŲ ĮKEITIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAI
88375. Dėl Vilniaus miesto visuomenės pensininkų reikalų tarybos ir jos nuostatų tvirtinimo
88376. Dėl Sapiegos ligoninės teritorijos Antakalnio g. 17 detaliojo plano tvirtinimo
88377. Dėl prašymo leisti įsigyti Savivaldybės nuosavybėn valstybinės ne žemės ūkio paskirties žemės sklypą Vingrių g. (tarp Vingrių ir Mindaugo gatvių)
88378. Dėl prašymo įsigyti Savivaldybės nuosavybėn valstybinės ne žemės ūkio paskirties Gariūnų pramoninio rajono zonos žemės sklypą Nr. 8
88379. Dėl prašymo įsigyti Savivaldybės nuosavybėn valstybinės ne žemės ūkio paskirties Gariūnų pramoninio rajono zonos žemės sklypą Nr. 9, 10
88380. Dėl prašymo įsigyti Savivaldybės nuosavybėn valstybinės ne žemės ūkio paskirties Gariūnų pramoninio rajono zonos žemės sklypą Nr. 7a
88381. Dėl prašymo įsigyti Savivaldybės nuosavybėn valstybinės ne žemės ūkio paskirties Gariūnų pramoninio rajono zonos žemės sklypą Nr. 7
88382. Dėl Tarybos 2000 12 13 sprendimo Nr. 118 dalinio pakeitimo
88383. Dėl Vilniaus miesto tarybos 2000 05 24 sprendimo Nr. 30 "Dėl Vilniaus miesto tarybos narių skyrimo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą" dalinio pakeitimo
88384. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės įgalioto atstovo į Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centro steigėjų susirinkimą bei Centro valdybą skyrimo
88385. Dėl Vilniaus miesto tarybos 2001 m. sausio 17 d. sprendimo Nr. 174 “Dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero ir mero pavaduotojų darbo apmokėjimo” dalinio pakeitimo
88386. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 1999 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos tvirtinimo
88387. Dėl Tarybos 2000 04 19 sprendimo Nr.8 dalinio pakeitimo
88388. Dėl Vilniaus miesto tarybos 2000 09 20 sprendimo Nr.70 "Dėl negyvenamųjų patalpų suteikimo pagal panaudos sutartis kriterijų ir tvarkos" dalinio pakeitimo
88389. Dėl Tarybos 2000 09 20 sprendimo Nr. 82 "Dėl Vilniaus miesto visuomeninių komisijų tvirtinimo ir jas kuruojančių komitetų nustatymo" dalinio pakeitimo
88390. Dėl Tarybos 2000 09 20 sprendimo Nr. 81 "Dėl Vilniaus miesto visuomeninių komisijų tipinių nuostatų tvirtinimo" dalinio pakeitimo
88391. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero ir mero pavaduotojų darbo apmokėjimo
88392. Dėl Vilniaus gatvių pavadinimų
88393. Dėl pavadinimų suteikimo mokykloms ir lopšeliams-darželiams
88394. Dėl negyvenamųjų patalpų Kauno g. 6 perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos AIDS centrui
88395. Dėl negyvenamųjų patalpų Totorių g. 13 perdavimo neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį
88396. Dėl viešosios įstaigos Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro steigimo
88397. Dėl įpareigojimo atstovauti Vilniaus miesto savivaldybei UAB “Liuksitis”
88398. Dėl VšĮ Grigiškių pirminės sveikatos priežiūros centro steigėjo funkcijų perėmimo
88399. Dėl Vilniaus narkologijos centro pervardijimo
88400. Dėl vandentiekio ir nuotėkų tinklų perdavimo SP UAB "Vilniaus vandenys" nuosavybėn

PirmasAnkstesnysis...1765176617671768176917701771...KitasPaskutinis