Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 86 1996-02-07
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Projektas

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS   Nr.86

1996 02 07

 

Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 1996 metų biudžeto ir 1994 metų biudžeto apyskaitos tvirtinimo

 

            Vilniaus miesto taryba  n u s p r e n d ž i a :

            1.Patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės 1996 metų biudžetą: pajamų - 410208.9 tūkst.Lt bei išlaidų - 410208.9 tūkst.Lt, kasos apyvartos lėšas - 1000.0 tūkst.Lt pagal priedėlį.

            2.Nustatyti Vilniaus miesto savivaldybės valdžios ir valdymo institucijų darbuotojų etatinių vienetų skaičių 660 ir 1996 metų darbo užmokesčio fondą 7063.5 tūkst.Lt.

            3.Patvirtinti iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų ir organizacijų 1996 metų darbo užmokesčio fondą 137301.9 tūkst.Lt, iš jų :

            Švietimo - 82839.5 tūkst.Lt;

            Kultūros - 819.4 tūkst. Lt;

            Sveikatos apsaugos - 50028.3 tūkst. Lt;

            Sveikatingumo, sporto - 400.9 tūkst. Lt;

            Socialinės apsaugos - 2779.9 tūkst. Lt;

            Civilinės saugos tarnybos - 175.3 tūkst. Lt;

            Viešųjų darbų programai (švietimo įstaigoms) - 258.6 tūkst. Lt.

            4. Įpareigoti miesto Valdybą ne vėliau kaip per tris savaites po šio sprendimo priėmimo dienos patvirtinti biudžetinių įstaigų sąmatas.

            5. Patvirtinti 1994 metų Vilniaus miesto biudžeto įvykdymo apyskaitą: pajamų - 261358.5 tūkst. Lt ir išlaidų - 248364.5 tūkst. Lt, pajamoms viršijant išlaidas 12994.0 tūkst. Lt.

 

     Mero pavaduotojas                    Romualdas Sikorskis

 

Vilniaus miesto tarybos

1996 m. _____________ d.

sprendimo Nr. _________

priedėlis

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus miesto savivaldybės

1996 m. biudžetas

 

 

 

 

tūkst. Lt

---------------------------------------------------------------------------------------------------

                                         Pajamos                                                             Iš viso:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

                       Mokestinės pajamos

Fizinių asmenų pajamų mokestis                                                                        290137.0

Juridinių asmenų pelno mokestis                                                                        50720.0

Nekilnojamojo turto mokestis                                                               38270.0

Žyminis mokestis                                                                                              14674.0

Prekyviečių mokestis                                                                                        2713.0

                        

                        Nemokestinės pajamos

Baudos ir pajamos iš konfiskacijų                                                                      5208.0

Kitos nemokestinės pajamos                                                                 1113.0

 

Biudžetinių lėšų likutis išlaidoms dengti                                                   7373.9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

         Iš viso pajamų                                                                                         410208.9

 

 

 


 

                                                                                     tūkst. Lt

Išlaidos įstaigų grupėms bei priemonėms

 

iš jų:

 

 

Iš viso

paprastosios išlaidos

nepaprastosios išlaidos

 

 

iš viso:

darbo užmokestis

 

1

2

3

4

5

1. Socialinės ir kultūrinės įstaigos

273187.7

270332.7

136868.0

2855.0

ŠVIETIMAS

133088.7

132498.7

82839.5

590.0

KULTŪRA

4312.7

4312.7

819.4

 

SVEIKATOS APSAUGA

100531.1

99051.1

50028.3

1480.0

SVEIKATINGUMAS,

SPORTAS

1597.7

1552.7

400.9

45.0

SOCIALINĖ APSAUGA

33657.5

32917.5

2779.9

740.0

Iš jų:

 

 

 

 

Fabijoniškių pensionatas

211.9

196.9

88.8

15.0

Socialinės rūpybos, globos ir pašalpų centro pašalpų skyrius

29998.8

29978.2

1380.9

20.6

Nakvynės namai

281.7

259.8

99.0

21.9

Vilniaus miesto sutrikusio intelekto jaunuolių ugdymo centras “Šviesa”

617.4

591.9

326.6

25.5

Pensionatas “Vilties namai”

800.1

198.1

110.3

602.0

Vaikų teisių apsaugos tarnyba

262.6

247.6

141.2

15.0

Vaikų pensionatas

1268.8

1228.8

582.5

40.0

Vilniaus miesto sutrikusio intelekto žmonių užimtumo namai

108.1

108.1

25.3

-

 

Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionatas

108.1

108.1

25.3

-

2.Kapitalo investicijos

14200.0

-

-

14200.0

iš jų:

 

 

 

 

UAB “Vilniaus kapitalinė statyba”

2000.0

 

 

2000.0

iš jų:

 

 

 

 

a) ŠVIETIMO OBJEKTŲ STATYBA

12.0

 

 

12.0

b) SVEIKATOS OBJEKTŲ STATYBA

14.0

 

 

14.0

c) KOMUNALINIŲ OBJEKTŲ STATYBA

1974.0

 

 

1974.0

MIESTO ŪKIO SKYRIUS

3870.0

 

 

3870.0

UAB “MAGISTRALĖ”

500.0

 

 

500.0

SENAMIESČIO RESTAURAVIMO DIREKCIJA

3000.0

 

 

3000.0

PAMINKLOTVARKOS SKYRIUS

380.0

 

 

380.0

ARCHITEKTŪROS IR STATYBOS SKYRIUS

1450.0

 

 

1450.0

GAMTOSAUGOS SKYRIUS

3000.0

 

 

3000.0

3.Miestui tvarkyti

69615.7

69615.7

 

 

iš jų:

 

 

 

 

SENIŪNIJOS :

13832.6

13832.6

 

 

ANTAKALNIO

1136.2

1136.2

 

 

FABIJONIŠKIŲ

555.8

555.8

 

 

JUSTINIŠKIŲ

584.2

584.2

 

 

KAROLINIŠKIŲ

633.4

633.4

 

 

LAZDYNŲ

888.0

888.0

 

 

NAUJAMIESČIO

945.0

945.0

 

 

NAUJININKŲ

663.5

663.5

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

N.VILNIOS

689.8

689.8

 

 

PANERIŲ

199.2

199.2

 

 

PAŠILAIČIŲ

684.1

684.1

 

 

PILAITĖS

161.1

161.1

 

 

RASŲ

477.0

477.0

 

 

SENAMIESČIO

1481.7

1481.7

 

 

ŠEŠKINĖS

774.9

774.9

 

 

ŠNIPIŠKIŲ

658.5

658.5

 

 

VERKIŲ

559.0

559.0

 

 

VILKPĖDĖS

547.9

547.9

 

 

VIRŠULIŠKIŲ

484.8

484.8

 

 

ŽIRMŪNŲ

1072.8

1072.8

 

 

ŽVĖRYNO

635.7

635.7

 

 

MIESTO ŪKIO SKYRIUS

40050.0

40050.0

 

 

ENERGETIKOS IR NAMŲ ŪKIO SKYRIUS

15733.1

15733.1

 

 

4.Autotransporto įmonėms iš dalies finansuoti

23000.0

23000.0

 

 

iš jų:

 

 

 

 

UAB”VILNIAUS TROLEIBUSAI”

13000.0

13000.0

 

 

UAB “VILNIAUS AUTOBUSŲ PARKAS”

10000.0

10000.0

 

 

5. SAVIVALDYBĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJOS

13265.5

12544.3

7063.5

721.2

6. KITOS IŠLAIDOS

8148.4

6811.7

491.7

1336.7

7. PASKOLOS

2682.0

2682.0

 

 

8. DARBO UŽMOKESČIO INDEKSAVIMUI

6109.6

6109.6

4699.7

 

IŠ VISO IŠLAIDŲ:

410208.9

391096.0

149122.9

19112.9

 

 

 

 

 

Kasos apyvartos lėšos

1000.0

 

 

 

 

Mero  pavaduotojas                                                               Romualdas Sikorskis

 

Į pradžią