Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 87 1996-02-07
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Projektas

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS   Nr.87

1996 02 07

 

Dėl Vilniaus miesto tarybos 1995 11 28 sprendimo Nr.82 “Dėl privalomojo patento mokesčio tarifų 1996m. nustatymo” dalinio pakeitimo

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1562 ir 1996 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 74 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1398 “Dėl patentų išdavimo tvarkos” dalinio pakeitimo”, Vilniaus miesto taryba  n u s p r e n d ž i a:

            Iš dalies pakeičiant Vilniaus miesto tarybos 1995 11 28 sprendimą Nr. 82 “Dėl privalomojo patento mokesčio tarifų nustatymo”:

            1. Išdėstyti 1 priedėlio 1.11 punktą taip:

            “1.11 žuvų gaudymas ir apdorojimas

                        jūroje ir mariose                                                                        - 4500Lt

                        upėse ir ežeruose                                                                      - 1000Lt”.

            2. Papildyti 2 priedėlį šiuo 2.12 punktu:

            “2.12 muzikantų paslaugos vestuvių, pobūvių metu ir kitais

            atvejais                                                                                                 - 700 Lt”.

            3. Pripažinti netekusiais galios 2 priedėlio 4.3 ir 4.4 punktus.

 

     Mero pavaduotojas                    Romualdas Sikorskis

Į pradžią