Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 89 1996-02-07
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Projektas

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS   Nr.89

1996 02 07

 

Dėl specialios paskirties statuso suteikimo uždarajai akcinei bendrovei Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stočiai

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 1995 m. vasario 15 d. įstatymu Nr. 1-794 “Dėl specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 537 “Dėl specialios paskirties bendrovių statuso suteikimo tvarkos”, Vilniaus miesto taryba  n u s p r e n d ž i a:

            1. Suteikti specialios paskirties statusą uždarajai akcinei bendrovei Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stočiai (veiklos kodas - 749305, veiklos pobūdis - sanitarinė epidemiologinė veikla).

            2. Įpareigoti Vilniaus miesto valdybą patvirtinti specialios paskirties uždarosios akcinės bendrovės Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stoties įstatinį kapitalą, įstatus, skirti valdybos narius, revizorių.

            3. Įpareigoti Rejestro tarnybą įregistruoti specialios paskirties uždarąją akcinę bendrovę Vilniaus profilaktinės dezinfekcijos stotį.

 

     Mero pavaduotojas                    Romualdas Sikorskis

Į pradžią