Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 91 1996-02-07
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Projektas VILNIAUS MIESTO TARYBA

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS   Nr.91

1996 02 07

 

Dėl asmenų atleidimo nuo žyminio mokesčio

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žyminio mokesčio įstatymo 4 straipsniu, Vilniaus miesto taryba  n u s p r e n d ž i a :

            1. Atleisti asmenis, kurie yra gavę paskolas Vilniaus darbo biržoje savo verslui organizuoti, nuo žyminio  mokesčio įrašant įmonę į Įmonių rejestrą.

            2. Pavesti Vilniaus miesto valdybai priimti sprendimus dėl asmenų atleidimo nuo žyminio mokesčio Vilniaus darbo biržos teikimu.

 

     Mero pavaduotojas                    Romualdas Sikorskis

Į pradžią