Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 92 1996-02-07
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
VILNIAUS MIESTO TARYBA

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS   Nr.92

1996 02 07

 

Dėl Vilniaus miesto IV ligoninės pertvarkymo į Vilniaus universitetinę slaugos ir ilgalaikio gydymo ligoninę

 

            Vilniaus miesto taryba  n u s p r e n d ž i a:

            1. Pertvarkyti Vilniaus miesto IV ligoninę į Vilniaus universitetinę slaugos ir ilgalaikio gydymo ligoninę.

            2. Pavesti Vilniaus miesto valdybai tvirtinti Vilniaus universitetinės slaugos ir ilgalaikio gydymo ligoninės nuostatus.

 

     Mero pavaduotojas                    Romualdas Sikorskis

Į pradžią