Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 242V 1996-02-29
Padalinys: VILNIAUS MIESTO VALDYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Projektas

VILNIAUS MIESTO VALDYBA

SPRENDIMAS   Nr.242V

1996 02 29

 

Dėl 1996 metų Vilniaus gyventojų užimtumo programos

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gyventojų užimtumo įstatymo 7 straipsniu, Vilniaus miesto valdyba n u s p r e n d ž i a:

            1. Patvirtinti 1996 metų Vilniaus  gyventojų  užimtumo  programą (pridedama).

            2. Įpareigoti savivaldybės Ekonomikos ir planavimo skyrių kartu su Vilniaus darbo birža kontroliuoti programos vykdymą ir prireikus teikti siūlymus dėl jos patikslinimo.

 

 

     Meras                                 Alis Vidūnas

Į pradžią