Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 104 1996-04-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
VILNIAUS MIESTO TARYBA

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS   Nr.104

1996 04 17

 

Dėl Tarybos narių įgaliojimų

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 72 straipsnio trečiąja dalimi, 75 straipsniu, Lietuvos Respublikos tarybos nario statuso įstatymo 4 straipsnio 2 punktu ir Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 1996 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. 2-3 ir

1996 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. 5, Vilniaus miesto taryba

NUSPRENDŽIA:

            1. Nutraukti prieš terminą Tarybos narių Kazimiero Vyčio Atkočiūno ir Felikso Koneckio įgaliojimus.

            2. Nustatyti, kad Tarybos nariais tampa Birutė Stanislava Konovienė ir Vikentij Suchovej.

            3. Iš dalies pakeičiant Vilniaus miesto tarybos 1995 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. 11 “Dėl savivaldybės tarybos komitetų sudarymo ir sudėties”, Paslaugų ir miesto ūkio komitete išbraukti Kazimierą Vytį Atkočiūną ir vietoj jo įrašyti Birutę Stanislavą Konovienę bei Socialinių reikalų komitete išbraukti Feliksą Koneckį ir vietoj jo įrašyti Vikentij Suchovej.

 

     Meras                    Alis Vidūnas

Į pradžią