Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 105 1996-04-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
VILNIAUS MIESTO TARYBA

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS   Nr.105

1996 04 17

 

Dėl Vilniaus miesto tarybos 1995 11 28 sprendimo Nr.72 dalinio pakeitimo

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 1996 m. vasario 7 d. sprendimo Nr.2-3 “Dėl Neringos ir Vilniaus miestų, Biržų, Molėtų  ir Prienų rajonų savivaldybių tarybų narių prašymų nutraukti įgaliojimus” (Žin., 1996, Nr.13-351) 1 punktu, Vilniaus miesto taryba NUSPRENDŽIA:

            Iš dalies pakeičiant Vilniaus miesto tarybos 1995 lapkričio 28 d.  sprendimo Nr. 72 “Dėl Vilniaus miesto privatizavimo komisijos įsteigimo” 2 punktu patvirtintą Vilniaus miesto privatizavimo komisijos sudėtį, išbraukti iš jos buvusį Tarybos narį Kazimierą Vytį Atkočiūną ir įrašyti Tarybos narę Jūratę Galinaitytę.

 

     Meras                    Alis Vidūnas

Į pradžią