Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 106 1996-04-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
VILNIAUS MIESTO TARYBA Projektas

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS   Nr.106

1996 04 17

 

Dėl Vilniaus 2-ojo valstybinio autobusų parko atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio už 1995, 1996 metus ir delspinigių mokėjimo už 1995 metus

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 1993 m. gruodžio 23 d. žemės nuomos įstatymu Nr. 1-354, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimu Nr. 602 “Dėl valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių, išnuomotų verslinei arba mėgėjiškai žūklei, nuomos mokesčio” ir 1993 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 939 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr. 602 dalinio pakeitimo”, Vilniaus miesto taryba

NUSPRENDŽIA:

            Atleisti nuo žemės nuomos mokesčio už 1995, 1996 metus ir delspinigių mokėjimo  už 1995 m. likviduojamą Vilniaus 2-ąjį autobusų parką.

 

     Meras                    Alis Vidūnas

Į pradžią