Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 107 1996-04-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Projektas

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS   Nr.107

1996 04 17

 

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo akcinei bendrovei “Žalvaris”

 

            Vilniaus miesto taryba  n u s p r e n d ž i a:

            Leisti Vilniaus miesto valdybai perduoti į akcinės bendrovės “Žalvaris” balansą jos nuomojamas 309,39 kv. m negyvenamąsias patalpas S.Skapo g. 6. Patalpų indeksuota likutinė vertė - 23611,99 Lt. Pastatas pastatytas iki 1940 metų.

 

     Meras                    Alis Vidūnas

Į pradžią