Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 109 1996-04-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
VILNIAUS MIESTO TARYBA

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS   Nr.109

1996 04 17

 

Dėl Vilniaus lietuvių kultūros namų reorganizavimo

 

            Vilniaus miesto taryba n u s p r e n d ž i a:

            1. Reorganizuoti Vilniaus miesto tarybos 1991 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. 58 “Dėl Vilniaus lietuvių kultūros namų įsteigimo” įsteigtus Vilniaus lietuvių kultūros namus, Pamėnkalnio g. 34, prijungiant juos prie Vilniaus etninės veiklos centro.

            2. Pavesti Vilniaus miesto valdybai tvirtinti Vilniaus etninės veiklos centro papildytus nuostatus ir spręsti kitus su reorganizavimu susijusius klausimus.

 

     Meras                    Alis Vidūnas

Į pradžią