Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 113 1996-04-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
VILNIAUS MIESTO TARYBA

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS   Nr.113

1996 04 17

 

Dėl 1993-1994 m. apskaičiuotų ir nesumokėtų į savivaldybės biudžetą mokesčių ir delspinigių mokėjimo termino atidėjimo AB “Puntukas”

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr.55-1049) ir Lietuvos Respublikos įstatymu “Dėl įmonių, kurių sunki finansinė būklė, bet yra galimybių stabilizuoti ir plėtoti  gamybą, atsiskaitymų su biudžetu” (Žin., 1995, Nr. 32-744), Vilniaus miesto taryba  n u s p r e n d ž i a :

            1. Atidėti akcinei bendrovei  “Puntukas” 1993 - 1994 metais apskaičiuotų ir nesumokėtų į savivaldybės biudžetą mokesčių ir delspinigių mokėjimo terminą iki 1999 m. gruodžio 1 d.

            2. Įgalioti Vilniaus miesto mero pavaduotoją R.Sikorskį pasirašyti mokestinės paskolos  sutartį su AB “Puntukas” dėl 1993 - 1994 metais apskaičiuotų ir nesumokėtų į savivaldybės biudžetą mokesčių ir delspinigių mokėjimo termino atidėjimo.

 

     Meras                    Alis Vidūnas

Į pradžią