Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 115 1996-04-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
VLNIAUS MIESTO VALDYBA Projektas SPRENDIMAS

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS   Nr.115

1996 04 17

 

Dėl Č. Zaleskio atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo

 

            Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994,  Nr. 55-1049) ir Lietuvos Respublikos žyminio mokesčio įstatymu ( Žin., 1994, Nr. 51-950), Vilniaus miesto taryba  n u s p r e n d ž i a  :

            Atleisti Č. Zaleskį nuo žyminio mokesčio mokėjimo už teisinės veiklos personalinės  įmonės įregistravimą.

 

     Meras                    Alis Vidūnas

Į pradžią