Vilniaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. 116 1996-04-17
Padalinys: VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
Projektas

VILNIAUS MIESTO TARYBA

SPRENDIMAS   Nr.116

1996 04 17

 

Dėl V. Martinavičiaus atleidimo nuo patento mokesčio mokėjimo

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049) ir Lietuvos Respublikos fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo (Žin., 1990,  Nr. 31-743) 29 straipsniu, Vilniaus miesto taryba   n u s p r e n d ž i a :

            Atleisti V.Martinavičių nuo patento mokesčio mokėjimo už teisę verstis privačia gydytojo praktika.

 

     Meras                    Alis Vidūnas

 

Į pradžią